สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ
รายเดือน/รายปี

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ผ่านการทำบัญชีให้กับลูกค้า 1,000 รายในหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชี เริ่มต้นที่ หลักพัน

รับทำบัญชี

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการทำบัญชีกับเรา?

สำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ บริการด้าน รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และดูแลภาษีอากร โดยทีมงานบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 1,000 บริษัท ที่ให้เราดูแลบัญชี

นักบัญชีประสบการณ์สูง

นักบัญชีของเรามีการอบรมและอัพเดทความรู้ด้านบัญชี กฏหมายธุรกิจอยู่เป็นประจำ มั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง เรายังเซ็นรับรองงบการเงินให้ท่าน บริการในที่เดียวจบ

จบที่เดียว

ด้วยระบบงานด้านบัญชีที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นรับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และงานด้านบัญชีอื่นๆ รวมถึงงานแก้ไขทะเบียนธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการ จบในที่เดียว

ทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์รับทำบัญชีที่ยาวนาน และลูกค้าของเรามีหลากหลายประเภทธุรกิจ ทำให้เราสามารถจัดทำบัญชีให้แก่ธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างชำนาญ

รวดเร็ว มีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานด้าน รับทำบัญชี เราจึงปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ ทำให้ได้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ยั่งยืน และมั่นคง

ค่าใช้จ่ายไม่แพง เทียบกับคุณภาพ

เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และเข้าใจเรื่องบัญชี และขั้นตอนการจัดทำบัญชี รวมถึงเทคโนโลยี่ที่เรามี ทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำ ทำให้เราสามารถตั้งราคาที่เหมาะสม และไม่แพง เมื่อเทียบกับบริการจากที่อื่นๆ

การันตีคุณภาพ

เราดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บริษัทรับทำบัญชี เรารับทำบัญชีครบวงจรให้แก่ธุรกิจมากกว่า 1,000 บริษัท ท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่า บริการงานด้านบัญชีของเรา จะถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ

รับทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี รายเดือน (Accounting and Tax Service)

การให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ


 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้ ( ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 )
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36)
 • บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม
 • บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี วางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร และวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการของท่านประหยัดภาษี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
 • ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟ็ก ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค

เพื่อลดภาระความยุ่งยากของท่าน ในเรื่องขั้นตอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจต่างๆ การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้ลูกจ้างหรือผู้บริหารชาวต่างชาติของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลเรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการ การกรอกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ การต้องจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ซึ่งไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ใดจนทำให้ท่านต้องเสียเวลาอันมีค่าของท่านไป

รับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี/ปิดงบการเงินสิ้นปี (Audit Service)

 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)
 • จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ DBD e-Filing

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี รายเดือน

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้ ( ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 )
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36)
 • บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม
 • บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี วางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร และวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการของท่านประหยัดภาษี