Category Archives: บัญชีการเงิน

บทความบัญชีและการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้

รับปิดงบการเงิน 2563

ทราบกันดีว่า ทุกๆ สินปี 31 ธันวาคม นิติบุคคลจะต้องปิดงบ […]

รับปิดงบการเงิน 2562

ทราบกันดีว่า ทุกๆ สินปี 31 ธันวาคม นิติบุคคลจะต้องปิดงบ […]

งบการเงิน

หลายคนมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องยื่นงบการเงิน  ปัจจุบันกระทร […]

9 พฤติกรรมเพิ่มทักษะการเงิน

คุณเป็นอีกคนที่ทำงานมานานแล้วยังไม่มีเงินเก็บหรือเปล่า […]